Experimentell folkmusik över alla genregränser.

Vi tar avstamp i svensk folkmusik, flamenco och ljudlandskap

för att bjuda in all musik vi finner intressant.